Beneker inkoop services - logo
knop-home Outsourcing procurement
Beneker Inkoop Services bv
020 626 4444
online informatie aanvragen
Postbus 3712
1001 AM Amsterdam

Kogge 31
3891 CP Zeewolde
Telefoon: 036 523 5055

Liesbospark 12
4813 HV Breda

Mini-enquete uitbesteding van bedrijfsfuncties, inkoop in het bijzonder

De laatste jaren is er sprake van een internationale trend om steeds meer bedrijfsfuncties uit te besteden, onder de begrippen Outsourcing en Offshoring.

Met deze korte peiling proberen wij een vergelijk te vinden in de Nederlandse situatie ten opzichte van buitenlandse rapporten en cijfers die over deze uitbestedingstrend de laatste tijd woden gepubliceerd.

 

NB: invullen van deze peiling kost ca. 3 minuten
Probeert u de situatie in uw zakelijke omgeving zo goed mogelijk in te schatten.

A. Besteedt uw organisatie de volgende functies uit, of delen daarvan?

Meerdere antwoorden mogelijk.
Logistiek
ICT
Productie
Accountancy
Arbo & Milieu
Onderhoud
Loonadministratie
Juridische zaken
Personeelsdienst (werving, incentives)
Inkoop (contractering, bestelproces)
Inkoop (advies, projecten)
Zakenreizen

B. Wat zijn naar uw mening in het algemeen de belangrijkste redenen om tot uitbesteding van bedrijfsfuncties over te gaan?

Per regel aangeven: onbelangrijk (1), belangrijk (3), tamelijk belangrijk (5), zeer belangrijk (7) of heel erg belangrijk (9) in een oplopende 10-puntsschaal.
a) Besparing op de totale kosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Flexibiliteit van derden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

c) Gebruik maken van specialistische kennis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

d) Tijdsbesparingen voor de organisatie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e) Bekorting doorlooptijden

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f) Verlaging van de operationele kosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g) Verbetering resultaat (contracten en kwaliteit)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h) Transparantie in doorbelastingen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C. Wat zijn naar uw mening de belangrijkste bezwaren om inkoopfuncties niet uit te besteden?

(Voorbeeld: contracteren, bestellen, benchmarking, projectinkoop, marktanalyse, interim management, onderhoud contracten, e-procurement, facility management, wagenparkbeheer, inkoopplan, beheer raamovereenkomsten).

Meerdere antwoorden mogelijk.


Er is dan minder grip op het proces
Reeds gedane investering in een (inkoop-)systeem maakt dat onmogelijk
De opbrengst bij uitbesteden is onduidelijk
De kosten van uitbesteding zijn te hoog
Er zijn geen overtuigende voorbeelden van voordelen van uitbesteding
De levensvatbaarheid van de uitbestede partij is onzeker
Besparing op personeelskosten is niet aan de orde intern

D. Wat zijn de belangrijkste redenen om wel tot uitbesteding van - delen van - de inkoopfunctie over te gaan?

Per regel aangeven: onbelangrijk (1), belangrijk (3), tamelijk belangrijk (5), zeer belangrijk (7)
of heel erg belangrijk (9) in een oplopende 10-puntsschaal.
a) Besparing op kosten van inkoop
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) Grotere Flexibiliteit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c) Besparingen door gezamenlijk inkoopvolume
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d) Gebruik van specialistische kennis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e) Tijdsbesparing voor organisatie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f) Kortere doorlooptijd verwervingtraject
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g) Verlaging van operationele kosten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h) Verbetering kwaliteit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i) Transparante doorbelasting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ruimte voor uw opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze mini-enquete:


Wilt u op de hoogte blijven van Beneker acties en de uitslag van deze mini-enquete toegestuurd krijgen,
vult u dan hieronder uw mailadres in.


NB: deze mini-enquete is strikt anoniem, dus e-mailadres is niet noodzakelijk