Beneker inkoop services - logo
knop-home Outsourcing procurement
Beneker Inkoop Services bv
020 626 4444
online informatie aanvragen
Postbus 3712
1001 AM Amsterdam

Kogge 31
3891 CP Zeewolde
Telefoon: 036 523 5055

Liesbospark 12
4813 HV Breda

Privacy Statement

Beneker (hierna: BENEKER) respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website, www.beneker.nl. BENEKER spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 1 - Doeleinden
Op de Website kunt u persoonlijke gegevens invullen. Deze gegevens bestaan, onder meer, uit uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonadres. Deze gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst die u heeft gesloten met BENEKER. Daarnaast kan BENEKER de door u opgegeven gegevens gebruiken om commerciŽle mailings naar u te zenden om u te informeren over haar producten en diensten. U dient hiervoor wel voorafgaande toestemming te hebben gegeven.

Artikel 2 - Derden verstrekking
BENEKER zal de gegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Artikel 3 - Algemene informatie
Voor BENEKER is bepaalde algemene informatie over de Website ook interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest bezocht wordt door de bezoekers van de Website, wanneer haar Website bezocht wordt en/of bezoekers terugkeren op haar Website. Met deze informatie kan BENEKER haar Website en diensten afstemmen op de wensen van de bezoekers. Ook wordt deze informatie gebruikt zodat de Website belangrijke informatie kan onthouden waardoor uw gebruik van de Website efficiŽnter en beter verloopt. BENEKER zal deze algemene informatie verzamelen door middel van IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen. Het is mogelijk uw browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U dient zich echter wel te realiseren dat u dan wellicht niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Website. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

Artikel 4 - Vragen of verzoeken
U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op uw verzoek zal dan zo spoedig mogelijk uw gegevens uit de database van BENEKER worden verwijderd of gewijzigd. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid van BENEKER kunt u een e-mail sturen naar info@beneker.nl.

Artikel 5 - Beveiliging
Alle gegevens worden naar beveiligde servers verstuurd. BENEKER hanteert hierbij een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.

Artikel 6 - Links
De Website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere websites bevatten. Op het privacybeleid van deze derden of hun websites heeft BENEKER geen invloed en neemt daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

Artikel 7 - Diversen
BENEKER kan in de toekomst besluiten haar Privacy Statement te wijzigen indien BENEKER andere gegevens zal gaan verwerken en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze Privacy Statement. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de Privacy Statement. BENEKER adviseert daarom deze Privacy Statement regelmatig te bekijken. Op deze Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hiermee samenhangen dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.