Beneker inkoop services - logo
knop-home Outsourcing procurement
Beneker Inkoop Services bv
020 626 4444
online informatie aanvragen
Postbus 3712
1001 AM Amsterdam

Kogge 31
3891 CP Zeewolde
Telefoon: 036 523 5055

Liesbospark 12
4813 HV Breda

Wat is uw te verwachten investering?

Beneker wil het beste onafhankelijk advies geven waar u om vraagt. Iedere situatie is voor iedere manager en iedere organisatie weer uniek.

Beneker is onafhankelijk.
Bij een aanbesteding doen alle gerenomeerde aanbieders, ook uw eigen leveranciers daarom gewoon mee. We geven geen no-cure no-pay tarieven af. Een percentage van de besparing kan een verkeerde raadgever zijn met alle gevaan van dien van te lage kwaliteit, klagende gebruikers en onevenredig grote beloningen.

e-BIS
De geautomatiseerde inkoopsoftware waarmee u uw gehele inkooptraject kunt uitvoeren, managen en beheren is beschikbaar vanaf enkele honderden euro’s per jaar. Daarvoor hoeft u geen investering te doen. En er zijn geen kosten voor dure implementaties en niet voor IT-beheer. Een PC met een internet-aansluiting is voldoende. Lees meer over hoe e-Bis werkt.

Begroting van uren
Voor Beneker Services en Outsourcing begroten wij onze werkzaamheden op een transparante manier. Nadat we gezamenlijk de uitgavenposten hebben doorgenomen die hiervoor in aanmerking komen, ontvangt u een planning, een opgave van de begrote besparing en een investeringsvoorstel.

Facilitaire Benchmark
De benchmark wordt tegen een vaste vergoeding uitgevoerd die meestal aftrekbaar is van een vervolgopdracht.

TW e-auction
Afhankelijk van het aantal veilingen per jaar.

CTM tendermanagement
Afhankelijk van de toepassing van deze aanbestedingssoftware.

Wat u aanlevert:

  • een minimale tijdsinspanning om gezamenlijk voortgang van projecten te bespreken
  • het aanspreekpunt voor het benodigde cijfermateriaal
  • onze eventueel noodzakelijke introductie in uw organisatie en begeleiding van en de implementatie van contracten

Een aanvliegproject?
Vaak raden wij zelf aan met ons eerst een voorbeeld-project uit te voeren. De kosten hiervan zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van een vervolgopdracht.

Gratis Besparingen
Uit nacalculatie blijkt dat opdrachtgevers ons honorarium minimaal 12 keer terugverdienen! Er zijn casus waar dit vele malen meer is. Bovendien realiseert u méér dan alleen financiële voordelen.


Wat is de volgende logische stap?
Wij hopen u op basis van onze introductie op korte termijn te kunnen verwelkomen als nieuwe vaste relatie binnen ons netwerk van deelnemers.