Beneker inkoop services - logo
knop-home Outsourcing procurement
Beneker Inkoop Services bv
020 626 4444
online informatie aanvragen
Postbus 3712
1001 AM Amsterdam

Kogge 31
3891 CP Zeewolde
Telefoon: 036 523 5055

Liesbospark 12
4813 HV Breda

Nieuws

De winst van een succesvol inkooptraject zit in een scherpe analyse en goede voorbereiding


Een nieuw tijdperk in aanbesteden
5/12/12 - Uniek voor Europa, treed in Nederland per april 2013 een nieuwe wet op gebied van Europese Aanbestedingen in werking. Na veel en lang lobbywerk van onder meer de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) en de inzet van voormalig minister Maxime Verhagen, wordt aanbesteden vanaf nu praktischer. De nieuwe wet stimuleert ook de professionaliteit van inkoop.

Met ingang van de nieuwe wet krijgen eindelijk ook kleinere ondernemers een eerlijke kans op overheidsopdrachten. De nieuwe regels zijn ook duidelijker, zodat er nu in feite ook sprake is van minder regelgeving. Verder wordt optimale concurrentie beter bevorderd, en de lasten van het aanbesteden verminderd.

In de nabije toekomst komen er ook aanvullende maatregelen. Verplicht is het aan de hand van een Gids de proportionaliteit van de opzet van aanbestedingen te bepalen. En met meer uitvoeringsregels kan aanbesteden meer en meer maatwerk worden, waarbij creativiteit meer ruimte krijgt. Zodat Europees aanbesteden steeds vaker overeen zal komen met professioneel inkopen.

De nieuwe wet is een prachtige bouwsteen voor het inkoopvak. Na kostenbesparing en de focus op totale kosten van processen, komt in Nederland steeds beter ‘Inkoop 3.0’ in beeld; het efficient toevoegen van waarde in de voortbrengingsketen met businessfocus en de klant op de eerste rij.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?
·
De wet verplicht voortaan een aanbesteder te motiveren waarom hij voor een bepaalde inkoopstrategie en type procedure kiest, én welke aanbieders hij toelaat tot de procedure
· Het opknippen van opdrachten is vanaf nu verplicht! De wet verbiedt het onnodig samenvoegen van mogelijke opdrachten, tenzij gemotiveerd kan worden dat dit niet passend is
· De wet bepaalt dat eisen, voorwaarden en criteria in redelijke verhouding moeten staan tot het onderwerp van de opdracht (proportionaliteit)
· De zgn. Alcatel-termijn is verlengd van 15 tot 20 kalenderdagen
· Verplicht gebruik van een standaardformulier voor de Eigen Verklaring
· Een standaard Gedragsverklaring Aanbesteden komt in plaats van de VOG
· De wet kent specifieke regels voor aanbestedingen onder de Europese aanbestedings-drempels (met name voorlpig nog voor Werken volgens de nieuwe ARW 2013-procedure), hetgeen de jurisprudentie volgt op onderhandse commenrciele aanbestedingen
· De nieuwe wet bepaalt dat aanbestedende diensten de administratieve last zoveel mogelijk moeten beperken. Aanbestedingsstukken moeten kosteloos ter beschikking worden gesteld
· Het is verplicht dat een aanbesteder zoveel mogelijk maatschappelijke waarde genereert met de publieke middelen
· Alleen het gunnen op Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) is in beginsel nog maar mogelijk, waardoor dus niet alleen maar prijs of kosten als gunningcriteria een overweging zijn
· Geschiktheidseisen gesteld aan de aanbieder mogen bij aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsdrempels geen betrekking meer hebben op de omzet
· Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn in de wet als 2Bdiensten aangewezen
· (Voor)aankondigingen en aankondigingen van gegunde opdrachten moeten plaatsvinden via TenderNed, het elektronisch systeem voor aanbestedingen.


COMPLIMENT VAN SCHOONMAAKBEDRIJF AAN DE INKOOP, ... HET KAN
6/5/2012 - Onze relatie Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) heeft met schoonmaakbedrijf Hago Zorg een overeenkomst getekend voor 39 locaties, op het prachtige kasteel Cortenbach. Een mooie en feestelijke gebeurtenis, mede omdat de organisatie van Hago zeer tevreden was over het inkooptraject.

De aanbesteding werd afgerond met een benchmark op kosten, en een goede eerlijke vergelijkende analyse. Met aandacht voor kwaliteit van de aanbieders zowel als voor de schoonmakers zelf. Op basis van een compleet en helder bestek. ‘En Beneker zorgde dat er ruimte was voor een goed gesprek, waardoor wij in staat waren een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften van VNN’, aldus Hago's salesmanager. ‘Mede door de leuke schouwing konden wij een innovatief en passend voorstel schrijven.’

Resultaat: een perfecte prijs/prestatie-verhouding, hoge kwaliteit en betrokkenheid, en 5 tevreden partijen: Beneker, Hago, VNN, de clienten van VNN en de schoonmaak-medewerkers. Zelfs de aanbieders die de opdracht niet kregen, waren tevreden over deze inkoop-aanpak.


DE TIJD VAN DE POST IS VOORGOED VOORBIJ
20/4/11 - Het is al weer lang geleden dat we voor het plaatsen van een bestelling een postzegel gebruikten. Wellicht heeft u in 2005 één van onze bijzondere postzegels gezien, ingezet om onze e-Procurement te promoten. Inmiddels zijn we toe aan de 3e generatie software die met ingang van 2011 wordt gelanceerd: Beneker Inkoop Systeem. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker, sneller, en met uiteindelijk al gauw volledige grip op uw inkoopproces, én contracten, én prijzen, én aanbestedingen, én..... 

Of zoals Gartner concludeert:  'Overweeg aanschaf van e-procurement als u een bewezen aanpak nodig heeft om met onmiddelijke ingang op kosten te besparen, en uw werknemers daarbij te motiveren'.


EEN PC MET INTERNET IS VOLDOENDE
21/12/10 - Decentraal verbruiksmaterialen bestellen met blijvende grip op het inkoop-proces. Het Beneker Inkoop Systeem (BIS) is een on-line catalogus met actuele prijzen(*), waarop iedereen met een eigen inlog kan bestellen. Direct op een éénduidige manier bij verschillende leveranciers. Ook uw eigen leveranciers naar keuze. 

Er zijn geen kosten voor IT-beheer. Er zijn geen implementatiekosten, geen grote investeringen. U kunt direct starten. De maandelijkse kosten zijn enkele EUR(**). Terwijl de - bewezen! - besparing minimaal EUR 50,- per order bedraagt.  

Purchase to Pay
BIS is een eenvoudig, maar als het nodig is ook een heel uitgebreid inkoop-systeem voor e-procurement. De basis functionaliteit bestaat uit:
zoeken in catalogi / aanvragen / goedkeuren / bestellen / levering / management informatie / factuurverwerking crediteuren administratie. 

BIS is daarna uitbreidbaar voor onder (nog veel) meer:
autoriseren / budgeteren / reserveren van faciliteiten / voorraad beheren / contract management / sourcing / leverancier management / intern verrekenen / declaraties / Europees Aanbesteden / etc.
Zo'n compleet inkoopsysteem bestond in Nederland nog niet.  

(*) Beneker is geheel onafhankelijk en werkt zonder premies of bonussen van leveranciers.
(**) Prijsstaffeling per gebruiker per maand incl. upgrades, versies, licenties, onderhoud, helpdesk, aantal bestellingen


VACATURES
27/05/08 - Bezetting van inkoopfuncties blijft achter en dreigt op meerdere plaatsen verder onder druk te komen. Gelukkig is er bijna overal aandacht voor de professionaliteit van inkoop, en wordt er steeds meer gelet op ervaring en referenties.

Onze inkopers zijn vanzelfsprekend professioneel en ervaren. Ook de specialisten die we inzetten voor uw wagenpark, schoonmaak, energie, gebouwenbeheer en telecom hebben maximale expertise en zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken. Binnen ons netwerk is er momenteel veel vraag en aanbod naar én van gekwalificeerde professionals.

Kijk op de pagina Inkopersinformatie voor actuele vacatures.
BENEKER, ENERGIE EN MVO
14/08/09 - Recent ontwikkelden we een methode om te meten in hoeverre uw organisatie probeert de 'footprint' op gebied van maatschappelijk ondernemen te verkleinen. Hetzij door besparingen op energie, personeelsbeleid, of hoe u met leveranciers omgaat. Wat is belangrijk en wat doet jouw organisatie hieraan? Een meetbare oplossing. Soms met subsidie, vaak tegen aantrekkelijke fiscale voorwaarden.

Steeds meer organisaties zien zich genoodzaakt maatregelen te nemen voor een verantwoord ondernemersschap op gebied van milieu. Niet zelden wordt dan ook aan besparing op energiekosten gedacht, om de zgn. ‘footprint’ van de organisatie te verkleinen.

Vaak zijn het gemeentes die de organisatie daartoe aanzetten, brancheorganisaties komen met opties, bedrijventerreinen vereisen het, voor milieuvergunningen moet het gewoon soms, en vaak komen medewerkers er mee, maar zeer dikwijls is het ook de directie en het management die gewoon vanuit hun verantwoordelijkheid maatregelen starten.

Welke maatregelen? Energie Aanalyse en meer
Voorspeld wordt dat tot 2030 de globale vraag naar energie met 60% stijgt, als we niets doentenminste. Het inzetten van alternatieve energiebronnen en -technieken kan organisaties behoorlijke kostenbesparingen opleveren. De investeringsberekeningen uit het verleden die niet haalbaar bleken zijn achterhaald met de kennis van de huidige markt en mogelijkheden. Het is dus interessant de energie-impact van installaties te (laten) onderzoeken. Inmiddels zijn hiervoor specialistische programma’s ontwikkeld. Bovendien bestaan er subsidies en fiscale regelingen voor energiezuinige maatregelen.

In de nieuwste concepten van wagenpark overeenkomsten hebben wij uitgebreide maatregelen opgenomen om het milieu te sparen. Op gebied van kantoormilieu is er met ons energie-inkoop collectief een nieuw model ontwikkeld voor de analyse van energiegebruik en een scala aan mogelijkheden voor energie reductie. Er zijn methoden om de foorprint van kantoorautomatisering en werkplekken te verkleinen.

Maar er is meer. In hoeverre is uw management bewust maatschappelijk betrokken bij het nemen van beslidssingen. Neem bijvoorbeeld het personeelsbeleid, de keuze van leveranciers, thuiswerken. Laten we vanuit inkoop bijdragen aan het nemen van concrete stappen vooruit. Onvermijdelijke milieuschade is te compenseren, en milieubewustzijn is gratis.
INKOOP DUURZAAM VERBETEREN
15/04/09 - AKZO eist van zijn leveranciers 10% lagere prijzen. Is dit een juiste en duurzame, weg? Volgens ons zijn er meerdere “inkoop wegen” te bewandelen. Veel van onze klanten maken, juist nu en in deze economische malaise, van onze diensten gebruik om hun inkoopfunctie nog efficiënter en effectiever in te zetten. 

Zoals minister Maria van der Hoeven zei: bij deze harde tegenwind gaan sommigen schuilen, anderen bouwen een windmolen om juist nieuwe energie mogelijk te maken.

Optimalisatie van uw inkoop en inkoopprocessen is mogelijk via: 
  • Facilitaire Benchmarks – marktconforme vergelijkingen van uw uitgaven en inzicht in te verbeteren goederen en diensten;
  • Spend Analyse – inzicht in uw crediteuren en mogelijkheden tot o.a. bundeling van volumes, reductie van leveranciers, kosten en facturen;
  • e-BIS – e-Procurement - koppelbaar met alle platforms (SAP, Oracle, BAAN, Exact, en met BASSWARE en alle ERP-systemen), uw gehele organisatie gestructureerd en overzichtelijk, gebruik laten maken van al uw contracten;
  • Contractbeheer en -management – expiratie management, bewaking, inzicht en prestatie-indicatoren voor uw uitstaande overeenkomsten;
  • Beneker Templates – maak gebruik van onze ervaring, verwerkt in krachtige overeenkomsten op velerlei gebieden, zoals: energie - ICT - inhuur van derden - document management - bedrijfsrestaurants - drukwerk en kantoorartikelen - inrichting en onderhoud gebouwen - beveiliging - brandstoffen -telecom - schoonmaak;
  • Beneker Interim Management – specialisten die u op een LEAN wijze zullen ondersteunen bij het boeken van resultaten.

MEER EN BETERE GRIP MET UITGEKIENDE INKOOPSOFTWARE 
02/09/09 - In 2005 werd onze e-Procurement software gelanceerd op basis van een uitgebreide e-catalogus met een compleet assortiment verbruiksartikelen. Centrale inkopers kunnen hun organisatie hiermee gemakkelijk laten bestellen op mantelovereenkomsten. 

Eind vorig jaar hebben we besloten met een nieuwe versie van de software te gaan werken: nog effectiever, goedkoper, sneller inzetbaar, met meer management informatie! Facturen worden automatisch verwerkt, budgets zijn up-to-date en autorisaties ingeregeld. Vanaf EUR 50,- per maand voor uw hele organisatie.

Vraag naar de business-case.

KANTOORMIDDELEN 30 TOT 50% BESPARING
20/10/08 - In veel organisaties wordt de druk om te bezuinigen weer groter. Men begint dan al gauw te kijken naar: kantoormiddelen.

Is dit makkelijk aan te pakken? Met een Beneker Office Supplies contract is het direct mogelijk om 30 tot 50% te besparen op de inkoop van kantoormiddelen.
Onze inkoop organisatie volgt al jaren de best-practices op dit gebied.
Kantoormidellen anders inkopen en 30 - 50% besparen
Hoe dan? Door (1) Verlaging van de inkoopprijzen, (2) Nog efficiënter bestellen, (3) De kosten van factuurcontrole naar 0 te brengen, (4) Administratie van deze uitgave te minimaliseren (5) Franko leveringen overeen te komen (6) Het aanhouden van kostbare voorraden te voorkomen, (7) De totale inkoopomzet omlaag te brengen, (8) Kwaliteitsverlies uit te sluiten, (9) Sturing op assortiment, (10) Zorgen dat het kernassortiment 24 x 7 aanwezig is, (11) Reductie van inkoopkosten, (12) Minder verbruik te realiseren, (13) Bijna geen zorgen te hebben, wel garantie.
Levert dit dan minimaal 30% besparing op? Ja.

Geïnteresseerd in een 'minimale kosten benchmark garantie'? Weten hoe een vergelijkbare organisatie als u dat doet? Een e-mail is zo gestuurd.


GEZAMENLIJKE ENERGIE INKOOP
21/02/09 - BENEKER EN MINISTER CRAMER VOOR GROENE ENERGIE 
Beneker helpt Groenstichting Rozendaal met inkoop van verantwoorde groene energie. Op de eerste dag van de lente gaf Beneker direct na de opening door Minister Cramer een presentatie aan de wijkbewoners van de stichting over de beste deals met groene electriciteit en groen gas. Daarna volgde een lagerhuisdiscussie onder leiding van oud-weerman John Bernard.

Bewoners van de Eurowoningen in Leusden zijn al jaren erg actief in hun wijk. Zij zorgen zelf voor het groen onderhoud, runnen met elkaar een zwembad met kinderspeelplaats centraal in hun wijk, en doen sindskort ook mee aan de Klimaatstraatfeest activiteiten. Reden voor de minister om een nieuwe fase in de samenwerking van de bewoners bij te wonen. Op één zonnige zaterdag waren presentaties gepland van klimaathypotheken tot schoon en duurzaam autogebruik. Beneker liet zien dat ook met aankoop van groene energie veel is te besparen. Consumenten verdienen met het advies al snel € 150,- of meer terug op hun electricieteitsrekening, afhankelijk van een contract voor lange of korte termijn, en verdienen meer dan € 320,- terug op hun gasrekening per jaar.

MARKTMONITOR ENERGIE INKOOP AUGUSTUS 2009 
12/08/09 - RUSTIGER VAARWATER - Net als voorgaande maand eindigde juli met een oliekoers net onder de $ 70 per vat. De markt zoekt momenteel richting, grote koerswijzigingen zijn voorlopig achter de rug. 

De komende maanden zal blijken in hoeverre de economieën in staat zijn te herstellen. Als de vrees voor veel faillissementen waar wordt dan dalen energieprijzen opnieuw. Als dit echter blijkt mee te vallen, is de kans op stijgende energieprijzen groot.

De handel in emissierechten (CO2 uitstoot) is in juli ligt gestegen naar 14,5 € per ton. Het tarief voor aankoop van gas kwam ligt lager uit dan eind juni. Het tarief voor inkoop voor 2010 bedraagt nu ca. 30 €ct/m3 (incl. landelijk transport). De huidige tarieven voor levering in 2011 en 2012 zijn met ca. 34 en 36 €ct/m3 nog steeds aanzienlijk hoger. De kolenkoers beweegt zich nog steeds in een bandbreedte tussen 85 en 90$ per ton.

ELEKTERICITEITSTARIEVEN
De elektriciteitstarieven daalden in juli per saldo met 2%. Op 24 juli noteerde de markt de
volgende tarieven (dag/nacht verbruik): 
2010 -   7,10   (- 4% )   /  3,85 (+/- 0%) 
2011 -   8,00   (- 3,5%) /  4,10 (+/- 0%)
2012 -   8,50   (- 2%)    /  4,10 (- 2,5% )
(tussen haakjes het procentueel verschil ten opzichte van voorgaande maand) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Deelnemers aan het inkoop-collectief met meer dan 700 aansluitingen voor 80 mln kWh electriciteit en zo'n 13 mln m3 gas, zijn: 
onder meer Univé Verzekeringen, DAS Rechtsbijstand, VGZ IZA Zorgverzekeringen, Kamers van Koophandel, VNU, Sanoma, ID TV, AVRO-KRO-NCRV, TBI bedrijven, Wolter&Dros, Croon Elektrotechniek, Voorbij Beton, Icare Thuiszorg, vastgoedbedrijven, KNHS, bedrijventerreinen, diverse Ver. van Eigenaren, de papierbranche, verzorgingstehuizen, drukkerijen, de Eindhovense Manege, enz. 

Zij kopen met het collectief gezamenlijk energie in voor het volume van een kleine stad, op de juiste momenten, en tegen de beste voorwaarden.

Heb je opvallend nieuws op inkoopgebied? Graag mail of een telefoontje aan ons!

Wil je de Updates, de Beneker Nieuwsbrieven ontvangen? Stuur dan je adresgegevens even op. 

Aanvragen Energie-inkoop MarktMonitor: hier